Kilka zdań przypomnienia z mijającej kadencji Radnego.


2018-10-01

        Stanisław Barnaś, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego od 2014 r. Zamieszkały w Nowym Targu, żonaty, czworo dzieci. Z zawodu emerytowany oficer Państwowej Straży Pożarnej, obecnie pracuje jako kierownik nowotarskiej filii Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Prezes struktur  Polskiego Stronnictwa Ludowego na Podhalu, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i  Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej  w Warszawie oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w  Krakowie, działacz Związku Podhalan  i ZOSP.

Kiedy 4 lata temu kandydowałem na to stanowisko, widziałem jak bardzo nasz region potrzebuje zaangażowanego reprezentanta  w województwie.                                                                                                                                

Zostałem radnym i przez 4 lata pracowałem na to, aby subregion podhalański został zauważony i stał się istotnym partnerem dla władz województwa. Począwszy od pozyskania środków na remonty dróg i budowy obwodnic, budowę ścieżek rowerowych, poprzez dofinansowania dla służb (OSP, PSP, GOPR, WOPR) aż po pomoc i fundusze dla stowarzyszeń, fundacji (np.niewidomi i słabowidzący, fundacja im. Adama Worwy), na ochronę środowiska (solary, wymiana piecy, fotowoltaika, termomodernizacja) czy kulturę (MOK w Nowym Targu). Ponadto uruchomiliśmy Podhalańską Kolej Regionalną, programy Małopolska Niania, Bezpieczna Małopolska, czy Teleanioł. Udało się w Nowym Targu otworzyć filię Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowegoprzenieść siedzibę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Nowego Targu – tak, aby rolnikom z całego powiatu było możliwie najwygodniej dojechać – to tylko niektóre z spraw i dziedzin, w których pomogłem. 

Realizując obowiązki radnego byłem wszędzie tam, gdzie mogłem jakoś się przysłużyć: od wizyt w Brukseli, przez międzynarodowe konferencje w Polsce (tj. forum ekonomiczne w Krynicy), spotkania w województwie, udział w posiedzeniach rad powiatów, miast czy gmin aż po zebrania wiejskie.

Na początku kadencji założyłem sobie m.in. że chcę ułatwić mieszkańcom dostęp do polityków, nawet z tych najwyższych szczebli. Dlatego zapraszałem i organizowałem, tu u nas – na Podhalu, sesje wyjazdowe komisji rolnictwa (na które chętnie przychodzili m.in. hodowcy, pszczelarze, bacowie), spotkania z radnymi Sejmiku, z Marszałkami a nawet z ministrami (gościł u nas minister rolnictwa i minister pracy i polityki społecznej). Przede wszystkim jednak otworzyłem biuro radnych w którym pełnię regularnie dyżury i przyjmuję osoby potrzebujące pomocy, interwencji czy mające cenne sugestie i rady dotyczące naszego regionu. Uważam, że sejmik może być w Krakowie, ale radny musi być blisko – więc kiedy potrzeba jestem dostępny dla każdego w biurze w Nowym Targu.

4 lata pracy w Sejmiku Województwa Małopolskiego dały mi możliwość wiele zrobić dla naszego regionu. Bardzo cieszy mnie, że tyle się udało. Jednocześnie przez ten czas zauważyłem nowe zagadnienia do rozwiązania i kolejne możliwości, z których możemy skorzystać!

Mam świadomość, że trzeba nadal pracować na rzecz rozwoju naszego Regionu! Jeżeli dzięki wyborcom nadal będę mógł pracować w Sejmiku, to zamierzam nadal kontynuować podjęte do tej pory przedsięwzięcia, jak np. budowa obwodnic,  czy ścieżek rowerowych, ale także zająć się nowymi problemami. Do rozwiązania w Naszym regionie nadal pozostają:

·         sprawy rolników, m.in. kwestia sprzedaży bezpośredniej, przywrócenie możliwości uboju gospodarczego, scalenie gruntów na Orawie, propagowanie regionalnego wypasu owiec, rozwiązanie problemu z eksportem jagnięciny

·         problem smogu, zanieczyszczonego powietrza (kontynuacja wymiany kotłów, solary, fotowoltaika)

·         wzmocnienie infrastruktury turystycznej i około turystycznej i dalsza promocja regionu

·         dalszy rozwój infrastruktury drogowej (obwodnice, mosty, drogi, ścieżki rowerowe)

·         wsparcie szkół i przedszkoli, zwłaszcza w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych, a także tworzenie i rozwijanie punktów opieki                     dziennej (np. żłobki, placówki wsparcia dziennego, na które przewidziane są środki z UE) rozwój opieki zdrowotnej oraz opieki dla seniorów                (pozyskanie środków na domy seniora)

·         sprawy ochrony przeciwpowodziowej

     Nadal będę wspierał i dążył do rozwijania:

·         Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

·         Podhalańskiej Kolei Regionalnej

·         Stowarzyszeń działających na naszych terenach poprzez „małe granty”

·         Służb ratowniczych  (środki na sprzęt, szkolenia, warsztaty)

·         nowych programów realizowanych przez Województwo, np. program wsparcia remontu i rozbudowy infrastruktury sportowej

·         zajęć sportowych dla dzieci, świetlic wiejskich, placówek wsparcia dziennego itp.

To wszystko, i wiele innych spraw wymaga poświęcenia i uwagi. Chcę się nad nimi pochylić, aby nasz region nadal się rozwijał. Abyśmy skorzystali na tym my i nasze dzieci. Do tego potrzebuję jedynie głosu – Waszego i Waszych bliskich. Byłem, jestem i będę do Waszej dyspozycji do końca kadencji radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz następnej, jeżeli na mnie zagłosujecie.  

Obiecałem Wam, że będę reprezentował głos Naszego regionu i tak robię. Staram się maksymalnie wykorzystać mój czas w województwie i Wasz mandat na rzecz rozwoju Naszego regionu.  Stanisław Barnaś Radny Wojewódzki.

Nasz kandydat na: