Kolejne komisje SWM.


2020-04-25

W dniu 22 i 23.04.2020 r. odbyły się posiedzenia Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za granicą, Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich SWM - komisje zdalne. Oprócz głównych tematów komisji dotyczących sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2019 rok oraz Informacji dotyczącej raportu o stanie Województwa Małopolskiego za 2019 rok. Radni poruszyli temat hodowców owiec oraz trudną sytuacją związaną z brakiem skupu jagniąt,  który w tym roku się nie odbył. Zaproponowali, aby wystąpić do ministerstwa rolnictwa o zorganizowanie interwencyjnego skup jagniąt. Drugi bardzo ważny temat poruszany na Komisji to problemy ogólnopolski a może i światowy dotyczący postępującej "suszy".

Nasz kandydat na: