kolejny okres z działalności radnego.


2017-09-30

W czwartek w Nowym Sączu na potoku Dąbrówka spotkałem się z mieszkańcami osiedla. O zorganizowanie tego spotkania  poprosiłem Przewodniczącego Rady Osiedla.  Spotkanie to dotyczyło  spraw  związanych z uregulowaniem ww. potoku. Na spotkanie zaprosiłem także przedstawicieli  Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, przedstawiciela Inspektoratu Rejonowego  MZM i UW w Nowym Sączu oraz mieszkańców osiedla. W tym roku zostały zakończone prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, uzyskaniem wszelkich uzgodnień oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.  Opracowanie dokumentacji zastało zakończone. Uzyskane Pozwolenie  na rozpoczęcie robót  jest prawomocne.  W związku z reformą Prawo Wodne podmiotem realizującym przedmiotowe zadanie będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

W Nowym Targu w dniu 25 września br. odbyła się uroczystość związana z Obchodami  60-lecia Koła Niewidomych i Słabowidzących. Po mszy św. w Kościele Królowej Św. Jadwigi odbyła się część oficjalna na którą przybyły delegację z kół  zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące z różnych regionów województwa. Wśród gości byli także przedstawiciele wszystkich szczebli władzy samorządowej, Wiceprezes ZG Związku Niewidomych i Słabowidzących z Warszawy, sponsorzy i przyjaciele koła. Uroczystość bardzo podniosła, zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia oraz upominki dla wszystkich uczestników.  W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego wręczyłem na ręce  Pani Prezes „Medal Polonia Minor” z dedykacją „…w podziękowaniu za wielki wkład w integrację społeczną, znoszenie barier oraz wytrwałą prace dla małopolski”. Ponadto dla koła wręczyłem drobny upominek  aparat  służący do dokumentowania spotkań i różnych uroczystości koła oraz korale dla Pan z Koła które przekazałem na ręce Pani Prezes.  Dla gości Uroczystości przygrywał zespół  muzyczny.

W niedzielę tj. 24 września br. w Szczawnicy odbyła się uroczystość Zakończenia Sezonu Wakacyjnego w Pieninach, Gorcach na Spiszu i Podhalu.  Rozpoczęcie imprezy miało rozpocząć się na przystani Flisackiej w Sromowcach Niżnych. Jednak ze względu pogodowych spływ przełomem Dunajca odwołano. Na uroczystości przybyli mieszkańcy goście wypoczywający jeszcze w Szczawnicy i samorządowcy. Pozdrawiam mieszkańców władze samorządowe i wszystkich wypoczywających w naszym regionie w tym sezonie turystycznym.

Złożyłem serdeczne gratulacje dla Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów pięknego Jubileuszu 25-lecia pracy w służbie społeczeństwu w swoich małych ojczyznach. Dziękując  za tę  jakże ważną służbę,  życzę   Wam dalszych sukcesów w służbie na rzecz  mieszkańców i dla dobra regionu. Dziękuję za zaproszenie jednak ze względu na inne wcześnie zaplanowane zobowiązania nie mogłem uczestniczyć w tym świętowaniu.

W dniu 29.09.2017 r. w Nowym Targu odbyło się spotkanie ludowców powiatu nowotarskiego i Tatrzańskiego. Tematem spotkania była ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza i polityczna w kraju, zbliżające się wybory do samorządów oraz miejsce ludowców na scenie Policznej w Małopolsce.

 

Odwiedziłem z Komisją Polityki Prorodzinnej "Dzienny Dom Pomocy" w Oświęcimiu. Przebywają w nim seniorzy oraz najmłodsi. Integracja taka przynosi bardzo dobre zrozumienie osób starych i tych najmłodszych. W najbliższym czasie województwo małopolskie ogłosi konkursy na organizację takich Dziennych Domów Pomocy, przeznaczając na to zadanie kwotę 50 mln. złotych. Zachęcam wszystkich samorządowców do podejmowania działań w tym zakresie.

Przy Szkole Podstawowej w Trybszu przez kilka dni było rozłożone  "miasteczko rowerowe". Miasteczko udostępnił Ośrodek Egzaminacyjny dzięki temu  trybskie dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi kierowcy.  Z miasteczko, skorzystały  także dzieci innych szkół  i  mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne. Obecnie miasteczko rozłożone jest w gminie Nowy Targ w Szkole Podstawowej w Łopusznej z którego korzystają dzieci ze szkół tej gminy.

 Na prośbę  samorządowców złożyłem interpelację dotycząca zmiany Uchwały Sejmiku WM w sprawie Południowo-małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. /Sprawa na dzień dzisiejszy najważniejsza dla rozwoju regionu, gdyż ogranicza wszelkie działania inwestycyjne i projektowe/. Głosowanie nad zmianą uchwały odbędzie się w I kw. przyszłego roku.

Wspierałem stowarzyszenia i instytucje w pozyskaniu środków na organizację zawodów sportowych i innych jubileuszy.  Stanisław Barnaś Radny Sejmiku WM.

 

Nasz kandydat na: