Nowy Rok 2019...


2018-12-30

                                            Szanowni Państwo!
           W Nowym Roku 2019 życzę Wam wszystkim tego co według mnie jest najważniejsze:  przede wszystkim  zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia wszystkich  najskrytszych marzeń. Kolejnym moim życzeniem dla Was jest powrót do  dobrych relacji  międzyludzkich.  Jako społeczeństwo utraciliśmy dobre relacje w kontaktach międzyludzkich. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać na ulicy w pracy a nawet w rodzinach, a wzajemne spory przenoszone z zewnątrz do rodzin rzutują potem negatywnie na każdą sferę naszego życia. Uważam, że głównym powodem tego jest politykowanie.

          Zostawmy politykę tym u góry, wybraliśmy ich i daliśmy im mandat zaufania społecznego  niech tam politykują, a my skoncentrujmy się na sprawach bardziej przyziemnych.

Życzę Wam wszystkim, aby ten Rok 2019 był rokiem powrotu do normalności. Życzę wiele miłości, życzliwości i wzajemnego poszanowania.

Niech się Wam Darzy w tym Nowym Roku 2019. Szczęść Boże!!!     

Stanisław Barnaś Radny Sejmiku WM.

 

 

Nasz kandydat na: