Posiedzienie Zarządu Woj. ZE i RP RP w Krakowie.


2017-11-07

W Krakowie w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie.

W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marek Bębenek, który przedstawił wizję dalszej współpracy pomiędzy Komendą Woj. PSP a Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Krakowie  oraz Pani Beata Kawaler – która między innymi zajmuje się sprawami emerytów i rencistów w KW PSP w Krakowie.

Spotkanie rozpoczęło się od  powitania przybyłych na to spotkanie oraz przestawienia sprawozdania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP w Krakowie za I półrocze 2017 r.

Następnie Pani Beata Kawaler przedstawiła zmieniony regulamin świadczeń socjalny. Prezes Zarządu  w zastępstwie skarbnika przedłożył informację finansową zarządu.

Sprawozdanie Komisji ds. Odznaczeń przedstawił Przewodniczący Komisji – Tadeusz Wielgus.

Sprawozdanie Komisji ds. Rekreacji i Wypoczynku przedstawiła kol. Irena Raczkowska-Nóżka i kol Stanisław Dudzicki.

Sekretarz Zarządu kol. Przemek Pryk poruszył sprawy uroczystości, spotkań  związanych z Obchodami świąt i spotkań strażackich  w przyszłym roku 2018.

Informację o podejmowanych działaniach Zarządu Głównego  ZE i RP RP w Warszawie przedstawił kol. Wiceprezes ZG.  Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Krakowie Stanisław Barnaś.

Nasz kandydat na: