Program

 

Drodzy wyborcy, zamiast obiecywać wiele, chcę skupić się na tym, co jest realne!

Co można i uda się dzięki WASZEMU poparciu zrobić!

W Sejmie planuję m.in. kontynuować działania w dziedzinach, nad którymi obecnie pracuję w Sejmiku Województwa Małopolskiego, tj.:

1.   Poprawa warunków pracy strażaków ochotników,

2.   Zwiększenie  środków finansowych na zakup sprzętu, wyszkolenie i badania lekarskie oraz pozyskiwanie dofinansowania na ten cel ze źródeł zewnętrznych (Unia Europejska), Urzędu Marszałkowskiego i  WFOŚ I GW.

3.   Rozwiązania systemowe dot. ochrony i bezpieczeństwa strażaków podczas akcji gaśniczej

4.   Reaktywowanie i zatwierdzenie ustawy Górskiej.

5.   Dokończenie prac nad projektem ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

6.   Uproszczenie procedur dostępu rolników do środków europejskich

7.   Wprowadzenie dodatkowych środków dla terenów chronionych „Natura 2000”

8.   Zachowanie kontroli właścicielskiej państwa w takich branżach, jak:  górnictwo, energetyka,  PKP czy Poczta Polska, Lasy Państwowe.

9.   Uruchamianie  mechanizmów, które będą zachęcały publicznych i prywatnych pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy.

10. Ochrona środowiska naturalnego regionu Małopolski i Polski.

11. Dalsze promowanie regionu małopolski w Polsce i za granicą, tym samym zachęcenie inwestorów do tworzenia miejsc pracy w Małopolsce.

12. Dalsza poprawa infrastruktury transportowej w Małopolsce (modernizacja dróg, budowa obwodnic, poprawa i unowocześnienie infrastruktury kolejowej i dalszy rozwój portu lotniczego).

13.    

14. Służba zdrowia wymaga generalnej reorganizacji, Narodowy Fundusz Zdrowia jest mało przyjazny pacjentom,  Opieka medyczna osób starszych jest dopiero w powijakach, Sprawa świadczeń emerytalnych wymaga

15. Sprawy „bezpieczeństwa” w szerokim zakresie znaczeniu tego słowa nie są mi obce, gdyż całe życie zawodowe służyłem w Państwowej Straży Pożarnej, posiadam wystarczające przygotowanie aby zająć się nimi w Sejmie RP. 

Musimy postawić na ludzi, którzy faktycznie po tych wyborach zrobią wszystko aby żyło nam się lepiej i w miarę możliwości zasobniej i stabilniej.

Idąc głosować proszę, zwróć uwagę ilu jest nowych kandydatów i co mają do zaoferowania wyborcom w swoich programach. Zazwyczaj tacy zawsze coś nowego wnoszą do polityki

i na tych należy głosować.  Doświadczenie mówi, że nie zawsze warto stawiać na tych co już byli, gdyż w myśl  zasady raz mnie wybrali, to wybiorą mnie jeszcze raz i jakoś to będzie.

Jestem człowiekiem szczerym, otwartym, pogodnym i miłego usposobienia, łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi. Myślę, że cechy te są dla mnie bardzo przydatne w działalności społecznej z ludźmi  w Sejmie  RP jeżeli mnie  WYBIERZESZ  oddając SWÓJ GŁOS  i poproś swoich bliskich o głos na moją skromną osobę w wyborach  w dniu   25 października 2015 r. 

                  Twój kandydat    Stanisław Barnaś            Konsekwentny w działaniu !

 W jesiennych wyborach parlamentarnych znowu będziemy wybierać naszych reprezentantów w Sejmie na kolejne 4 lata. Wybierzmy mądrze. Oddajmy swój głos na kandydatów, którzy   mają realny i przemyślany plan  na czas swojej pracy w Sejmie.

           Nie marnujmy naszego głosu i kolejnych 4 lat dla osób, które dostały od nas kredyt zaufania i nie wykorzystały tej szansy na zmianę.   Kandydat do Sejmu  RP
Stanisław Barnaś

Nasz kandydat na: