Spotkanie w Urzędzie Gminy Nowy Targ.


2019-07-12
          W dniu dzisiejszym tj.: 11.07 2019 r. uczestniczyłem w Konsultacjach projektu uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Projekt ten od samego początku wzbudzał ogromne zainteresowanie społeczne, było wiele niedomówień i niezrozumienia co powodowało duży opór społeczny. Obecnie trwają konsultacje we wszystkich gminach mające na celu wypracowanie takich uzgodnień i zapisów aby usatysfakcjonowały zainteresowanych mieszkańców. Spotkanie odbyło się w urzędzie gmin Nowy Targ w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin z powiatu nowotarskiego. Stanisław Barnaś -Radny Wojewódzki.

Nasz kandydat na: