Budżet SWM na rok 2024.


2023-12-30
               W dniu 28.12.2023 r. odbyła się ostatnia w tym roku kalendarzowym Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego – Sesja Budżetowa. Obrady trwały bardzo długo i były bardzo burzliwe w związku ogromną liczbą wniesionych przez radnych poprawek do budżetu na rok 2024 r. Budżet na rok 2024 został przyjęty. Następnie złożyliśmy sobie życzenia noworoczne, życząc sobie wzajemnego zrozumienia i dalszej pomyślnej współpracy dla dobra naszego regionu, województwa, kraju dla dobra społeczeństwa. Na koniec sesji wystąpili artyści Filharmonii Krakowskiej z krótkim Koncertem Noworocznym. Stanisław Barnaś Radny Wojewódzki.