Międzynarodowy Dzień Seniora.


2019-10-22

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca. Paulo Coelho

Święto "Międzynarodowego Dnia Seniora - Dnia Ludzi Starszych”- jest to święto które obchodzimy corocznie 16 października. Co roku świętujemy, wspominamy i jesteśmy w tym dniu szczególnie dla siebie. Dzień ten jest dniem szczególnym, świętem dla seniorów z całego świata. W wielu krajach politycy wygłaszają przemówienia, w których skupiają się na problemach osób starszych.  Każdy z nas żyje w środowisku  gdzie są osoby starsze,  młodzież oraz dzieci są to grupy społeczne o różnej charakterystyce.  Ale dziś popatrzmy na osoby starsze.  Współczesne społeczeństwo dąży do  zapewnienia osobom starszym możliwie wysokiej jakości życia, m. in. poprzez identyfikację ich potrzeb (i ich realizację) oraz umożliwienie udziału w życiu społeczności lokalnej.  Centralne pytanie w polityce społecznej: co zrobić dla ludzi starych, aby zapewnić im optymalną  jakość życia .  Uważam że osoby starsze ludzie wieku starszego oraz seniorzy już przeszli przez równe okresy swojego życia burzliwie lub spokojnie. To jest tak jak pory rok. Tak można porównać życie ludzkie. Potrzebna jest aktywność bo to jest tak, że Aktywność nie tylko „dodaje lat do życia”, lecz również życia do lat”. Osoby starsze i seniorzy zasługują na szacunek, ten w rodzinie oraz społeczny i trzeba pamiętać zawsze nie tylko w Dniu takim jak dziś.  WARTO SIĘ  ZATRZYMAĆ, NIE TYLKO W  PORACH ROKU JAKIM JEST WIOSNA i LATO ALE CZASEM POCHYLIĆ SIĘ NAD JESIENIĄ I ZIMĄ ŻYCIA.

Wpajajmy młodym pokoleniom,  że warto pomagać starszym osobom, bo wszyscy wiemy,  że mądrość starszych buduje przyszłość młodych.


Nasz kandydat na: