Odwiedziny Emerytów i rencistów...


2023-12-16

           Tradycyjnie jak co roku, tak i w miesiącu grudniu 2023 r. jako Prezes Zarządu Powiatowego Związku i Rencistów Pożarnictwa Koła powiatowego w Nowym Targu, wspólnie z D-cą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  w Nowym Targu st. kpt. poż.  Piotrem Cepuchem odwiedziliśmy naszych najstarszych kolegów i koleżanki z okresu pracy zawodowej, z którymi wspólnie pracowaliśmy a właściwie służyli, bo praca w mundurze  do „służba”. Służba, Która wymagała od nas  ciągłego  bycia dyspozycyjnym  i gotowym do działania 24 godziny na dobę w każdej sytuacji.

           Tym razem naszych emerytów zastaliśmy w różnej  kondycji fizycznej i psychicznej. Niektórzy z nich ucieszyli się bardzo z naszych odwiedzin, bardzo dużo i chętnie rozmawiali z nami, a właściwie wspominali swój okres służby. Niektórzy z nich są  w bardzo ciężkim okresie swojej choroby i tu należy pochylić głowy nad ich cierpieniem i zmaganiem się z chorobą.  

           Na koniec naszych odwiedzin wręczyliśmy  im skromne upominki świąteczne,  złożyliśmy im życzenia świąteczno-noworoczne,  życzyliśmy im przede wszystkim zdrowia,  stu lat życia i więcej.  Niektórzy z nich są grubo po 80 roku życia.    

            Prezes Koła Powiatowego  ZE i RP RP Stanisław Barnaś  -  Radny Wojewódzki.Nasz kandydat na: