Rodzina, Seniorzy, emerytura

Rodzina, Seniorzy, emeryturaNasze społeczeństwo się starzeje, takie są twarde dane. Program 500+, za chwilę 800+ tego nie zmienił i nie zmieni.
2023-10-11
Nasze społeczeństwo się starzeje, takie są twarde dane. Program 500+, za chwilę 800+ tego nie zmienił i nie zmieni. W czasach kiedy dorastały moje dzieci nie było programów socjalnych, a mimo to wraz z Marysią zdecydowaliśmy się na czwórkę dzieci. Oczywiście, że w tamtych czasach koszty życia były dużo mniejsze, ale też dużo mniejsze były możliwości pozyskania środków finansowych. Kwestia wzrostu urodzeń, liczebności dzieci nie może sprowadzać się tylko do zachęty finansowej….. wyceniamy dzieci na 800 zł miesięcznie?? W tej kwestii należy zadbać systemowo, żłobki, przedszkola, ale także odpowiednia opieka medyczna, odpowiednie wsparcie rodziny wielodzietnej. Kiedy wszedłem do Sejmiku, Województwa wprowadzaliśmy pilotażowo program Małopolska Niania, okazał się strzałem w dziesiątkę i taki program powinien być wprowadzony na terenie całego kraju. Kolejnym programem pilotażowym był Małopolski Tele Anioł, który również się sprawdził i też powinien być wdrożony centralnie. Obydwa programy współfinansowane były z środków europejskich. Polskie Stronnictwo Ludowe stoi na stanowisku, że emerytura powinna być nieopodatkowana, przez cały okres pracy płacimy podatki, składki, więc po przejściu na emeryturę państwo nie powinno pobierać podatku od wypracowanych przez nas środków w okresie pracy. Co ważne to powinno dotyczyć wszystkich emerytur, a nie tylko tych wybranych, wskazanych przez rządzących, jak to ma miejsce obecnie. 

Nasz kandydat na: