Z ostaniego okresu radnego...


2023-12-03

         W dniu 1 grudnia 2023 roku /piątek/ o godzinie 18.00 uczestniczyłem na zaproszenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL Krzysztofa Jana Klęczara oraz Szefa Sztabu Wyborczego w Małopolsce w uroczystym spotkaniu powyborczym, które odbyło się w Restauracji "Spontiusz" w Myślenicach. Spotkanie miało na celu podziękowanie kandydatom, którzy startowali w wyborach do Sejmu RP. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i podniosłej atmosferze powyborczej. Jesteśmy dumni z wyników wyborów za co bardzo dziękujemy wyborcom i na pewno nie zawiedziemy!.

         W ostatnim okresie radnego wojewódzkiego odbyłem kilka spotkań na prośbę mieszkańców i przedstawicieli instytucji. Na zaproszenie Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Starosty Powiatu Nowotarskiego oraz Burmistrza Miasta Nowy Targ uczestniczyłem w uroczystej Przysiędze Wojskowej Żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która odbyła się w Nowym Targu.

          Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Komendzie PSP Nowy Targu gdzie omawialiśmy sprawy dotyczące emerytów i rencistów oraz okresu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

        Otrzymałem również kilka zaproszeń między innymi na otwarcie remizy w Grywałdzie, przekazanie sprzętu w jednostkach OSP czy zakończenie wykonania robót w remizach na terenie naszego powiatu. Nie wszędzie mogłem uczestniczyć w tych spotkaniach i uroczystościach ze względów oczywistych - czasowych.       Radny Wojewódzki Stanisław Barnaś

Nasz kandydat na: