Z ostatniego okresu mojej działalności.


2017-05-13
           W dniu 2 maja w Kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej na Kowańcu  uczestniczyłem we mszy św.  z okazji "Dnia Strażaka". Strażakom Ochotnikom serdecznie dziękuję za wkład pracy, zaangażowanie się w działalność społeczną jaką jest służba społeczeństwu. W dniu strażaka składam wszystkim strażakom najlepsze życzenia wszystkiego dobrego, ich rodzinom cierpliwości i wyrozumiałości dla ich służby. Niech  św. Florian Wam Błogosławi!!!.

W dniu 7 maja br. w Białce Tatrzańskiej Ochotnicza Straż Pożarna uroczyście poświęciła średni samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA. Ze względu na wcześniej zaplanowane inne obowiązki nie mogłem osobiście uczestniczyć  w tych uroczystościach czego bardzo żałuje. Serdecznie gratuluję nowego nabytku jakim jest ww. samochód pożarniczy i życzę Wam drodzy Druhowie OSP, aby ten samochód był ozdobą Waszej remizy i służył Wam tylko podczas uroczystości i parad. Szczęść Wam Boże. Niech się Darzy!!!.

W dniu 8 maja w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Sejmiku WM na której poszczególne departamenty składały swoje sprawozdania  z działalności za rok 2016 w związku ze zbliżającą się sesją absolutoryjną.

W wieczorem na zaproszenie Sołtysa wsi Ostrowsko, spotkałem się z Prezydium Zarządu  OSP Ostrowsko. Spotkanie dotyczyło możliwości pozyskania środków finansowych na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Moje zdanie jest odmienne, uważam, że powinni podjąć działania związane z zakupem nowego samochodu pożarniczego i tak im doradziłem. Rozmowy w tym zakresie będą  skutkować  kolejnymi spotkaniami na wyższym szczeblu w tym temacie.

Również wieczorem uczestniczyłem w spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich  w Ostrowsku. Obecne na spotkaniu gospodynie opowiadały o powstaniu koła i podejmowanych działaniach w tym okresie. Pogratulowałem im inicjatywy i pierwszych sukcesów na niwie swojej działalności koła tj: kulinarnej, teatralnej i promocji regionalizmu oraz izby regionalnej w której mają swoją siedzibę.

W czwartek w Krakowie odbyło się spotkanie u Marszałka WM  w sprawie dotyczącej  budowy wieży widokowej a obrotowym tarasem na Długiej Polanie.   

Również w tym tygodniu spotkałem się z Burmistrzami Miasta Nowy Targ, gdzie rozmawialiśmy o budowie zachodniej obwodnicy Nowego Targu oraz ponownego uruchomienia konkursu na „Budowę miasteczek rowerowych”, w poprzednim wydaniu miasto zrezygnowało z budowy ww. miasteczka. Podjąłem rozmowy w UM  o wpisanie do  programu „Transport i Komunikacja” /TiK/ ww. obwodnicy oraz ponownego uruchomieniu ww. konkursu.
         Również wystąpiłem do P. Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ,  o przychylenie się do prośby Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Targu o zwolnienie ich z opłat za bilety na przejazdy MZK. Miesięcznie  około 20 - 25 osób korzystało by z takich biletów.

We wtorek jak zwykle pełniłem dyżur w Biurze Radnego, na którym rozmawiałem o sprawach dotyczących Wodnego Pogotowia Ratunkowego.

       Na dzień 11 maja br. zaprosiłem Komisję z Urzędu miasta Nowy Targ na oś. Oleksówki w sprawie poprawy drogi, która jest systematycznie podmywana i jest wypłukiwany  asfalt. W związku  z tym powoduje to pęknięcia nawierzchni drogi co może  spowodować niebezpieczeństwo wypadku.  Druga bardzo ważna sprawa, którą poruszyłem to brak chodnika na całej długości drogi co jest szczególnie niebezpieczne w okresie zimowym.  W przypadku  śliskiej nawierzchni nie ma możliwości zatrzymania samochodu, który zsuwa się z góry, co powoduje ogromne zagrożenie dla pieszych, szczególnie dla dzieci  nie mających gdzie uciec z drogi. Dlatego zawnioskowałem o budowę chodnika na całej długości tej drogi oraz uzupełnienie oświetlenia na bocznych drogach dojazdowych.

Kolejne spotkanie odbyło się w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Nowym Targu. Spotkanie poświęcone było obchodom dnia Strażaka, w powiecie, w województwie i w związku emerytów i rencistów pożarnictwa. Kolejny ważny temat do wypoczynek emerytów w br.  Omówiono sprawy bieżące.

Również w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Nowym Targu.  Główny temat posiedzenia to sprawa owczarstwa i rezygnacji Włochów z zakupu jagniąt z Podhala w tym okresie świątecznym. Generalnie około 10.000 jagniąt zostało na Podhalu i są problemy z ich zagospodarowaniem. Spotkanie było burzliwe i wcale się rolnikom nie dziwię, że nie mają żadnego wsparcia w swojej sprawie. Zarząd Powiatowy  podjął uchwałę w sprawie hodowców aby im w miarę możliwości pomóc.

W związku z tym,    Nowotarska „Chatka”  podjęła działania mające na celu rozbudowę  istniejącego obiektu. Rozbudowa jest konieczna ponieważ w Chatce jest  duża ilość osób podopiecznych i panuje ogromna ciasnota.  Środki jakimi dysponuje „Chatka” są znikome, dlatego starają się je pozyskać z różnych źródeł. Ja również postanowiłem im w miarę możliwości pomóc, przedstawiając ww. sprawę p. Marszałkowi i zapraszając na spotkanie Komisję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na czele z Panią  Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej  Sylwą Grzesiak-Ambroży. Komisja bardzo szczegółowo wysłuchała Dyrekcji „Chatki”, zapoznała się z projektem budowy i zwiedziła cały obiekt. Komisja postanowiła  bardzo rzeczowo podejść do problemu i dlatego  zobowiązała się rozeznać sprawę z jakich programów można by  pozyskać środki finansowe na tę inwestycję.   

  W Karczmie Pienińskiej w Szczawnicy odbyło się uroczyste  podpisanie i przekazanie  umowy w ramach RPO WM. Projekt: "Pienińskie Domy Dziennego Pobytu".  W przekazaniu wzięli udział samorządowcy, radni wojewódzcy i media.   Domy pobytu dziennego dla osób starszych to przedsięwzięcie na czasie i dużą perspektywą na przyszłość. Osoby starsze, emeryci i osoby wymagające opieki muszą byś pod ciągłą kontrolą co wiąże się z obowiązkiem ciągłego przebywania z nimi. Takie domy pozwolą rodzinom zająć się w tym czasie swoimi obowiązkami, pracą, a rodzice będą przebywać w DPD.  Inaczej mówiąc będzie to funkcjonować podobnie jak przedszkola tylko, że tym razem dla dorosłych. Województwo małopolskie na ten cel przeznaczyło 5 mln. zł.  

W sobotę w Nowym Targu na lodowisku rozpoczęły się Targi Budownictwa. Targi cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i zainteresowanych potencjalnych klientów. Ja również udałem się na targi w konkretnym celu, aby zrobić rozeznanie dotyczące „Eko-groszku”.  Coraz częściej mieszkańcy przechodzą na ogrzewanie piecami 5 klasy na ww. opał spełniającymi wymogi  ekologiczne. Tu zaczyna się problem z zakupem odpowiedniego paliwa - ekogroszku nadającego się do tego typu pieca. Groszki w sprzedaży są bardzo drogie około 1000 zł. za tonę, ekogroszek słaby kalorycznie, zanieczyszczony chemicznie i różnego rodzaju drobnymi np: kamieniami, mokry, słabo spalający się i dający duże ilości popiołu. Dostawcy sami rozkładają ręce i tłumaczą, że biorą węgiel z tych samych kopalń, ale nie gwarantują, że ekogroszek jest taki sam jak poprzednio. Takie zaopatrzenie i tak wysoka cena skutecznie zniechęci pozostałych mieszkańców do wymiany pieców.

Oto niektóre z moich spotkań w ostatnim czasie. Stanisław Barnaś Radny Sejmiku WM.

Nasz kandydat na: