Z ostatniego okresu Radnego Wojewódzkiego.


2023-11-24
           Po intensywnym okresie kampanijnym do parlamentu, nadszedł czas powrotu do wytężonej pracy radnego wojewódzkiego. I tak w ostatnim okresie odbyłem wiele spotkań z wyborcami, którzy głosowali na mnie w tych wyborach oraz z tymi którzy pomagali w akcji kampanijnej. Nie ze wszystkimi jeszcze się spotkałem, ale dalej będę spotykam się z tymi, którym jestem winien serdeczne podziękowania.

          W między czasie odbywały się posiedzenia komisji sejmikowych oraz Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podjęliśmy wiele uchwał Sejmiku WM dotyczących między innymi zawarcia porozumienia w sprawie zmiany podmiotu tworzącego Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

          Na prośbę Przewodniczących Rady Gmin powiatu nowotarskiego rozmawiałem w sprawie Autytu Krajobrazowego przeprowadzanego w Małopolsce. Jest tam wiele spraw które dotyczą naszego regionu i dlatego musimy zwrócić na to szczególną uwagę. Większość gmin górskich na swoich Sesjach Rady Gmin wyraziła się negatywnie w związku z pomysłem przeprowadzenia tego Autytu i uważają, że jest on zbędny i ogranicza podejmowanie jakichkolwiek działalności związanych między innymi z rozwojem regionu i turystyki.

          Kolejna bardzo ważną sprawą było I czytanie projektu budżetu WM na rok 2023. Podjęto także wiele uchwał ważnych dla województwa i jego mieszkańców.
 
          Wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie. Uczestniczyłem w spotkaniu z P. Poseł Urszulą Nowogórska w Limanowej w Mordarce. Uczestniczyłem w spotkaniach w terenie między innymi: na pokazie mody "Polki-Folki" zorganizowanym przez Anetę Knap. Bardzo udany pokaz, który wzbudził  ogromne  zainteresowanie. Uczestniczyłem w szkoleniu w MORD Nowy Sącz.  Także wziąłem udział we mszy św. w intencji zmarłych policjantów w Bazylice Mniejszej Jana Pawła II Wielkiego w Nowym Targu.  Spotykałem się również z mieszkańcami powiatu w różnych sprawach dla nich ważnych . Stanisław Barnaś Radny Wojewódzki.

Nasz kandydat na: