Z ostatniego tygodnia...


2023-12-08

              W dniu dzisiejszym odbyły się posiedzenia Komisji Sejmikowych Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżająca się sesją sejmiku WM dotycząca zatwierdzenia budżetu województwa małopolskiego na 2024 rok. Zatwierdziliśmy kilka poprawek budżetowych dotyczących miedzy innymi południowej części małopolski.

               Także w tygodniu spotykałem się z wyborcami dotyczącymi różnych spraw z którymi zwrócili się o poradę czy pomoc w jej  rozwiązaniu.

              Stanisław Barnaś Radny Wojewódzki.